Rezervaţia naturală Cheile Ribicioarei şi Uibăreştilor

Aria naturală protejată face parte din fondul forestier naţional, fiind proprietate publică a statului. Substratul geologic este format din calcarele jurasice, marne calcaroase, gresii calcaroase şi conglomerate. Prezenţa calcarelor a favorizat adâncirea pâraielor Ribicioara şi Uibăreşti (Bulzeşti), cu formarea sectoarelor de chei şi a unor peşteri. Altitudinea variază între 230 şi 590 m, în Cheile Uibăreştilor, şi între 320 şi 550 m, în Cheile Ribicioarei. Rezervaţia naturală este formată din două sectoare de chei distincte: Cheile Ribicioarei şi Cheile Uibăreştilor.

Cheile Ribicioarei cu o lungime de 2 km, s-au format prin adâncirea pârâului Ribicioara (afluent al Crişului Alb) în formaţiuni cretacice, mai puţin rezistente (îndepărtate ulterior prin eroziune), şi apoi în rocile calcaroase. Versanţii sunt abrupţi, având o inaltime de 50-150 m, la baza lor apărând, pe alocuri, marmite de eroziune.

În arealul cheilor au apărut peşterile Cizmei, Topliţa şi Izvorul Topliţei.

Cheile Uibăreştilor sunt situate în apropierea localităţii Grohotu de Jos. Au fost modelate prin adâncirea pârâului Uibăreşti (Bulzeşti), afluent al Ribicioarei, în roci calcaroase. Local, cursul de apă este cunoscut sub denumirea de Valea Grohotului. Aceste chei înguste, cu sectoare de grohotiş, impresionează prin versanţii abrupţi şi pereţii verticali, care au o energie de 200 m, creste şi vârfuri ascuţite. În pereţii versanţilor se dezvoltă peşterile Calea Cicerii, Piatra Şoimului şi Fruntea Grohotului.

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.